.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

V

          (1865-1936), (1910-1936). VII. . . 1911 ., , 1926 .

(: . .., 1999)
..

 

(c)